Van Tante Sien tot Springendal (18 km) Vasse Ov

Wandel nogmaals weg door de ‘Tuin van Nederland’; dat prachtige heuvellandschap met bos, heide, eschen, waterbronnen, snel stromende kronkelbeekjes, historische ‘valmöllekes’ en fraaie vergezichten. Niet zómaar kwam Twente aan haar bijnaam.

Net als Drenthe, is ook Overijssel nog rijk aan onverharde wegen en paden. Vooral ook mede daardoor een waar wandelparadijs. Ditmaal gaat de tocht onder andere langs watermolen de Mast en het kunstminnende oude vestingstadje Ootmarsum naar de bronnen van het Springendal. Na circa 5 uren bent u terug bij Tante Sien. Niet alleen de koffie heeft ze vast al klaar.

 

Start-/eindpunt in Overijssels ‘Vasse’ is per OV bereikbaar en mag uw hond mee op pad.

 

start- en eindpuntHotel Restaurant Tante Sien

Denekamperweg 210

7661 RM Vasse

N52 25.989 E6 50.086

OV: bushalte RK kerk, op 1 min. loopafstand

Van Tante Sien tot Springendal

tips voor onderweg

Negeer zijwegen en paden, tenzij anders vermeld

Draag stevige (wandel)schoenen

Onderweg komt u horeca tegen

Neem evenwel voldoende proviand mee

Vergeet uw verrekijker en camera niet

Honden zijn deels aangelijnd welkom

Respecteer natuur en landschap

Geniet en haast u niet

 

 

Routebeschrijving

1 Vanuit Hotel Restaurant Tante Sien steekt u de weg over, gaat rechtsaf en volgt het voet- en daarna fietspad langs de Denekamperweg. Kies na circa 200 meter het verborgen klinkerweggetje naar links.

Tante Sien emreerde en remigreerde ooit zonder te verhuizen; Vasse was ooit een poosje Duits grondgebied. Mijn tante Sien: een struise boerenvrouw; Geboren, getogen en altijd gewoond in Vasse, heeft ze nooit zoveel gezien. Aldus Herman Finkers. Het Hotel Restaurant aan de Denekamperweg draagt nu haar naam. Zo doen er meerdere verhalen de ronde over Tante Sien…

Hoe dan ook, de officiële geschiedenis van Hotel Restaurant Tante Sien begint al in 1383; toen nog enkel een boerenerf ‘Warmelink’. Pas rond 1750 begon ene Wermelink een tapperijtje in zijn boerderij en kreeg dit café in 1881 een officiële tapvergunning voor ‘sterken drank’ en een ‘pandvergunning’ van koningin Wilhelmina en de toenmalige secretaris-generaal; de vader van Wim Kan.

Rond 1900 uitgegroeid tot Logement van Gezina Wermelink ‘Tante Sien’, brandde het in 1935 helemaal af. De nieuwbouw, Tante Sien van nu, verwisselde nog meerdere malen van eigenaar voordat ze in mei 2006 met Hans en Janneke Zandhuis haar 125e verjaardag vierde.

Waar de klinkerweg een scherpe rechtse bocht maakt naar een boerderijtje, gaat u rechtdoor en volgt het smalle paadje. Op de T-splitsing met asfaltweggetje slaat u rechtsaf.

Koers vervolgens op de driesprong (bij camping) rechtdoor en volg de zandweg/fietspad (Tutenbergweg).

Een flinke bult wordt in NL al gauw een berg genoemd. De Tutenbergweg passeert eerst (links) de Tutenberg en later de Braamberg die een hoogte van rond de 70 meter bereikt. Aan het eind van de tocht komt u hem tegen.

Daar waar fietspad afbuigt naar rechts (zie ook bordje fietspad), buigt u mee en blijft het pad volgen tot dit eindigt op een asfaltweg. Wandelt u hier rechts aanhoudend de ‘Oosterveldsweg’ op, welke u terug brengt op de Denekamperweg (met fietspad).

Volg het fietspad even naar links en kies vervolgens het asfaltweggetje links.

Aan uw linkerhand ziet u één van de landkruizen die veelvuldig aanwezig zijn in oostelijk Twente.

Het weggetje buigt weer naar de Denekamperweg. Volgt u naar links opnieuw het naastliggende fietspad.

Links komt kwelwater spontaan aan de oppervlakte.

 

2 Blijf het fietspad langs de Denekamperweg volgen tot het minimeertje aan uw rechterhand. Aan de overkant ziet u watermolen De Mast.

De Overijsselse watermolens zijn meerdere eeuwen oud maar produceren geen meel, papier of cichorei meer. Ze drijven zelfs geen wasmachine meer aan. Hooguit draaien ze af en toe nog voor het publiek. Als industriële monumenten zijn ze bij de toerist erg in trek, zeker als ze, verheven tot restaurant, ook nog te eten en te drinken geven; zoals de molen van Bels, elders in dit gebied.

U blijft de Denekamperweg volgen en gaat pas circa 400 meter na De Mast (tegenover Restaurant De Witte Hoeve) rechtsaf in de richting van het boerderijtje (Niet de onverharde weg naar nr. 250!!).

Ter hoogte van dit boerderijtje houdt u rechts aan, wandelt door tot de eerstvolgende viersprong en slaat linksaf. Bij de prikkeldraadversperring (na ca 100m) loopt u rechts om versperring en boom heen en vervolgt uw tocht over het smalle paadje aan de andere kant van de versperring.

Dit pad brengt u naar ‘Natuurreservaat Vasser Grafveld’. Klauter door de greppel, passeer het toegangshek en ga vervolgens op een driesprong naar rechts. Kuier door tot u een kruising van paden bereikt. Kies hier links het smalle pad wat een open heidegebied in loopt en houdt vervolgens op de splitsing links aan.

 

3 U blijft het pad over het Vasser grafveld volgen en koerst op de kruising (bij bord van gemeentegrenzen) rechtdoor.

Zowel links als rechts van het pad liggen met gras begroeide heuvels. Ze getuigen van een prehistorische manier van begraven. Het noordelijk deel van Twente kent wel een erg lange bewonersgeschiedenis. Graf- en urnenvelden zijn hier het bewijs. Onder Vasse werden in de vorm van paalsporen ook restanten gevonden van een boerderij uit de Midden Bronstijd, honderden jaren voor Christus en uit de nieuwe Steentijd, enkele duizenden jaren voor Christus. 

Na circa 1 km voegt zich een gravelfietspad naast de zandweg. Koers hier rechtdoor en houdt vervolgens op de splitsing rechts aan. Bij paddestoel 22198 gaat u rechtsaf de Steenbergerweg op, en

koerst bij de eerstvolgende kruising van asfaltwegen (met paddestoel 22161) linksaf de Tubberger Dijk op, richting Ootmarsum.

Na huisnummer 2 kiest u links het verharde weggetje. Koers rechtdoor over de zandweg met fietspad langs een lange, smalle grasstrook; een klootschietbaan.

Klootschieten is van oudsher een veelbeoefende Twentse sport. 

Bij de volgende viersprong van zandwegen volgt u verder het fietspad ’18-a’ ofwel de Kastelenroute IJsel-Ems en wandelt even later de bebouwde kom van Ootmarsum binnen. Aan het einde aangekomen op de Vasserweg slaat u rechtsaf en koerst vervolgens op de kruising met de drukke Nieuwe Almelosestraat rechtdoor de Molenstraat in.

Aan het einde van de Molenstraat leest u op de T-splitsing met wegwijzer 3750 het verhaal van ontstaan en ontwikkeling stad Ootmarsum.

Mocht u een bezoekje willen brengen aan het centrum van het oude vestingstadje, de kunstzinnige-, culturele- en culinaire plekjes zullen u niet ontgaan. Niet voor niets trekt het stadje veel toeristen. En de gevleugelde woorden ‘Wat zak in Paries doon as ’t ok in Ootmarsum is’ vinden dan ook niet enkel hun oorsprong in de minder aanwezige reislust onder de locale bevolking. Ook zult u snel kunnen weten wat ‘vlöggeln’ is en wat ‘poaskaerls’ zijn, en dat een groot deel van de bevolking in deze streek katholiek is. De grote kathedraalachtige kerken en vele landkruizen spreken voor zich, en niet te vergeten de wenskaarten in de winkels met teksten als “Je gaat op communie!”.

Voor het bezoekje aan het centrum wandelt u hier rechtsaf en keert daarna terug naar dit punt.

 

4 Nog op de T-splitsing met wegwijzer 3750 gaat u linksaf en slaat na circa 100 meter opnieuw linksaf de doodlopende Moerbekkenkamp in. Via een tunneltje kruist u vervolgens de Rondweg en blijft de Moerbekkenkamp volgen.

Houdt u aan het eind het bochtig fietspad aan en sla, bij een asfaltweg aangekomen, linksaf de Nutterseweg op.

Bewonder de fraaie karakteristieke Twentse boerderijen met ‘niendeur en stiepel in het onderschoer’ aan uw linkerhand.

 

5 Houdt u op de volgende Y-splitsing van asfaltwegen links aan en blijf de Nutterseweg richting Tubbergen volgen.

 U wandelt nu op de overgang van de hoge Oud-Ootmarsumer Esch en het lage dal tussen dit complex en de ‘Kersberg’, ook zo’n forse bult van rond de 65 meter.

Een ‘esch’ is een onlosmakelijk onderdeel van een typisch boeren-heuvellandschap. Al in de vroege middeleeuwen vestigden boeren zich op de hoge zandgronden, waarop ze ook hun gewassen gingen verbouwen. Vaak in de nabijheid van een beekdal. De lagere, vochtige groenlanden werden gebruikt voor beweiding en hooiwinning. Door eeuwenlange bemesting met een mengsel van mest en heideplaggen, kwamen de akkers op de eschen steeds hoger te liggen.

Houdt u ook op de volgende Y-splitsing met de Dalweg weer links aan en sla meteen na de eerstvolgende boerderij aan uw rechterhand rechtsaf de Vlasreutenweg in.

Aan de Vlasreutenweg 2 vindt u een zogenoemde ‘praktijkvoorbeeldenboerderij’. Boeren en andere belangstellenden vinden hier antwoord op de vraag, hoe een natuur- en milieuvriendelijke boer te worden en te blijven.

Het woordje ‘vlas’ is een veel gebezigde uitgang voor straatnamen in dit gebied. Vlas is de grondstof voor de linnenindustrie, waar Twente vooral ook bekend om werd. Het gewas gedijt alleen op vochtige gronden.

 

6 U wandelt verder over de Vlasreutenweg en koerst op de kruising met de Witte Bergweg rechtdoor de brede zandweg op. Volg deze zandweg en let op het groene bordje van Staatsbosbeheer rechts van het pad. Na dit bord kiest u het tweede pad links langs een houten hek. Hou op de Y-splitsing links aan en kuier door.

Let op! Wandel op de eerstvolgende splitsing van paden naar rechts, kies meteen daarna (tien flinke stappen) het smalle pad stomp naar links… en wandel langs <i>één van de waterbronnen van het Springendal (minimeertje aan uw linkerhand)</i>.

Kuier het pad uit en passeer de houten hekken. Sla hier linksaf en kruis het beekje. Houdt kort na het beekje op de Y-splitsing links aan en bewandel de zandweg met fietspad.

Slaat u even daarna (bij twee dikke stenen aan uw rechterhand) linksaf en beklim het schuin oplopend wandelpad.

Even voorbij het bankje kiest u links het smalle wandel(bos)pad en komt uit bij een grote open plas; de grote bron van het Springendal.

Op hoger gelegen gronden in de bodem gezakt oppervlaktewater stuit op in de ijstijd achtergelaten, ondoordringbare keileem- en kleilagen. Zich ondergronds verder sijpelend een weg langs de hellingen zoekend, komt het uiteindelijk in de lager gelegen gebieden via plooiingen van de ondergrond weer aan de oppervlakte en vormen zich meertjes als deze.

 

7 U wandelt naar links en volgt de waterlijn. Wandel het pad uit en sla op de T-splitsing rechtsaf. Wandel ook dit pad uit.

U komt uit op de brede kaarsrechte ‘Mosbeekweg’ met fietspad en slaat hier linksaf.

Na enige tijd ontdekt u aan uw linkerhand één van de grafheuvels van de Rijks Oudheidkundige Dienst.

Na circa 1200 meter Mosbeekweg koerst u op de kruising met de ‘Brandtorenweg’ rechtdoor en slaat even later op de T-splitsing linksaf de Hollweg op. U blijft deze zandweg met fietspad volgen…

 

8 … en kiest na circa 400 meter het eerste (gras)bospad rechts. Blijf de paden rond de Hezinger Esch voorlopig (let op!) rechts aanhoudend volgen.

Als uitlopers van de meest oostelijke stuwwal van Overijssel zijn de zachte glooiingen van deze Hezinger esch op zich op een natuurlijke manier ontstaan en volgens de fysisch-geologen, net als de bulten Tuten-, Braam-, Kers-, en (hoogste) Kuiperberg, erfenissen uit de voorlaatste ijstijd.

Draai pas voor het fraaie eenzame huis met de stevige bocht mee naar links. Blijf deze ‘Haambergweg’ volgen tot op het asfaltweggetje. Sla hier rechtsaf, volg deze Braambergweg en koers rechtdoor de zandweg op.

Kies vervolgens de eerste zandweg links (Tutenbergweg), houdt zijwegen voor gezien, blijf de Tutenbergweg volgen en koers op de driesprong bij de ingang camping rechtdoor.

U volgt dit asfaltweggetje en kiest meteen na het eerste huis aan uw linkerhand het smalle paadje links. Blijf dit paadje wat overgaat in klinkerweggetje volgen tot op de soms drukke Denekamperweg (met fietspad). Sla op dit fietspad rechtsaf en wandel Vasse weer binnen.

Steek naar links de Denekamperweg over en u bent terug bij Tante Sien. Einde van deze Wandel-weg-route.

 

 

Wij hopen dat u heeft genoten van deze voettocht en ontvangen graag uw reactie…

Deze route werd met zorg samengesteld. Mocht u desondanks toch onduidelijkheden in route of routebeschrijving ontdekken, dan wordt melding hiervan erg op prijs gesteld. Dit geldt natuurlijk ook voor onverhoopte wijzigingen in het landschap. Uiteraard volgt u zo’n beschreven Wandelroute op eigen risico.

Van Tante Sien tot Springendal, juni 2007. Auteur: Dave Bekkema.

Tekst gewijzigd, kaart vervangen en GPS-versie aangemaakt in november 2015.

Tijdschrift voor wandelaars

Wandelmagazine is hét vertrekpunt voor iedere wandelaar. Ontvang Wandelmagazine 4 keer per jaar thuis voor € 16,95 (i.p.v. €29,99)!

Ja, ik wil graag 4x per jaar wandelinspiratie

Nieuwsbrief

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Van onze uitgeverij