Wandelroute met vaartocht in De Wieden – Overijssel

Deze bijzondere route combineert een vaartocht met de EcoWaterLiner met een wandeling door het waterrijke landschap van De Wieden.

Nationaal Park Weerribben-Wieden is het grootste laagveenmoeras van West-Europa. Natuurmonumenten beheert het zuidelijke deel: De Wieden. Dit waterrijke natuurgebied in de Kop van Overijssel is een oase van ruimte en rust. Je vindt hier plassen en sloten, uitgestrekte rietlanden, hooilanden vol bloemen en dichtbegroeide moerasbossen.

Bijzondere natuur

Zeldzame dieren als de otter en de zwarte stern voelen zich thuis in de natte natuur van De Wieden. Vanaf de observatieplekken in het gebied zie je allerlei vogels, zoals de aalscholver en zilverreiger. Op de hooilanden groeien planten met kleurrijke bloemen, zoals de dotterbloem en ratelaar. Uniek voor De Wieden is het zeldzame trilveen.

Mensenwerk

De Wieden is een cultuurlandschap. Het landschap is gevormd door de turfwinning; vanaf de vijftiende eeuw werd hier veen gebaggerd. De eerste aankopen van Natuurmonumenten in De Wieden waren twee eendenkooien. Vanaf hier breidde het gebied zich uit tot zo’n 6000 hectare natuur.

Historie De Wieden

Tijdens de ijstijd ontstond in Nederland een golvend landschap. Tussen Het Hoge Land van Vollenhove en de heuvels van Steenwijk lag een gebied als een soepbord. Door het keileem in de bodem bleef het water hier staan en ophoping van afgestorven resten van water- en moerasplanten zorgde voor veenvorming. In de loop van eeuwen ontstond een veenpakket van soms wel drie tot vier meter dik.

Vanaf de vijftiende eeuw is in De Wieden veen gebaggerd. Het vochtige veen werd gedroogd op smalle ‘legakkers’. Daarna werd het turf naar Holland verscheept om er huizen mee te verwarmen. Zogenaamde ‘trekgaten’ met water bleven achter. De broze legakkers of ‘ribben’ ertussen bleken niet bestand tegen harde wind en hoge golfslag en braken door. Zo ontstond open water: de grote ‘wijden’, in dialect uitgesproken als wieden.

Startpunt:

Bezoekerscentrum De Wieden
Beulakerpad 1
8326 AH Sint Jansklooster
Varen:
Een trajectkaart voor de EcoWaterLiner kost € 5,- per persoon, een fiets neemt u mee voor € 3,-.
Deze route wordt je aangeboden Natuurmonumenten. Wil je meer informatie over de route en natuur, de routebeschrijving downloaden of de Natuurmonumenten route-app downloaden? Klik dan hier

Provincies

Tijdschrift voor wandelaars

Wandelmagazine is hét vertrekpunt voor iedere wandelaar. Ontvang Wandelmagazine 4 keer per jaar thuis voor € 21,50 (i.p.v. €28,50) en u krijgt twee cadeaus!

Ja, ik wil graag 4x per jaar wandelinspiratie

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Facebook

Twitter