Wandelen over ‘blauwgrasland’ in Brabant

Wandel over de Heidijk langs het Vlijmens Ven dat samen met Moerputten helemaal herontwikkeld wordt. Straks is het allemaal blauw wat de klok slaat ten zuidwesten van ‘s-Hertogenbosch, met blauwgrasland en pimpernelblauwtjes. Broodnodig omdat er momenteel in heel Nederland nog maximaal 100 hectare blauwgrasland voorkomt. 

Moerputten, via Wiki Commons (CC BY 2.5)

In de Moerputten en het Vlijmens Ven worden maatregelen genomen zodat zeldzaam geworden natuur zich kan herstellen. Zo wordt voor 170 hectare de voedselrijke bovenlaag (voormalige landbouwgrond) afgegraven en worden hydrologische maatregelen genomen als het afdammen en dempen van sloten en het plaatsen van stuwen. Uiteindelijk heeft dit effect op een gebied van ruim 700 hectare natuur doordat de aan de voorwaarden voor ontwikkeling van zeldzame natuur wordt voldaan.

Blues in the Marshes: blauwgrasland en het pimpernelblauwtje

De Moerputten en het Vlijmens Ven maken deel uit van het LIFE+-project ‘Blues in the Marshes’. Met ‘Blues’ wordt gedoeld op onder meer het pimpernelblauwtje. Deze beschermde vlindersoort komt in Nederland alleen nog voor in het natuurgebied de Moerputten. ‘Marshes’ staat voor de zogenaamde blauwgraslanden, natte graslanden met zeldzame plantensoorten die het veld een blauwe gloed geven. Naast de blauwe flora en fauna komen er bijzondere planten en dieren voor als de das, havik en het krentenboompje dat mooi wit bloeit in de lente.

Nieuwe wandelroutes en uitzichtpunten

Natuurmonumenten zorgt voor nieuwe wandelroutes en uitzichtpunten om bijvoorbeeld de vlinders te observeren. De natuur in dit gebied is nog volop in ontwikkeling en kwetsbaar, vandaar dat het gebied verder niet toegankelijk is. Natuurmonumenten wil je wel laten zien wat voor moois er ontstaat in dit gebied, vandaar deze wandelroute door het prachtige open gebied.

Tijdschrift voor wandelaars

wandelmagazine-abbo-afbeeld

Wandelmagazine is hét wandeltijdschrift van Nederland voor nieuwsgierige wandelaars.Vier keer per jaar kunt u dit mooie magazine ontvangen al voor € 21,50 (i.p.v. €28,50) en u krijgt twee cadeaus!

Ja, ik wil graag 4x per jaar wandelinspiratie

Nieuwsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Facebook

Twitter